nnnn Stare pocztówki przedstawiające wieś

Wieć na starych pocztówkach


Na wsi

Dziś gdy większość z nas siedzi w mieście, to jest zupełnie inna sytuacja niż w czasach z których pochodzą te stare pocztówki. To na wsi się żyło, a do miasta czasem wpadało na zakupy czy z interesem. A miedzy wsią a miastem kontaktowano się za pomocą pocztówek i stąd ten zbiór.

Pocztówka z 1909 roku wydana w Hamburgu
Widok na wzgórze Wilseder

Pocztówka z 1907 roku wydana w Norwegii
Na wsi można zarzywać świerzego powietrza i sportu

Ręcznie podkolorwywana niemiecka pocztówka z 1906 roku. Mostek na rzece

Wydane przez Salon Malarzy 1908 roku w Krakowie Julian Fałat

Wydane przez Salon Malarzy 1903 roku w Krakowie Chłopi

Wydana w Lipsku pocztówka. A. Calame Starożytne dęby nad potokiem

Pocztówka z 1909 roku. Umizgi przy pasieniu krów

Pocztówka z 1915 roku. Zbieranie opału
Zaletą wsi jest łatwe pozyskiwanie opału, wystrczy mieć sierotkę Marysię.

Wydawca: A. raczyński, kraków 1908 roku. Nocna wartaPocztówki Bożonarodzeniowe

Wojna wojsko militaria

100 projektów grafiki użytkowej

Napisz do autora strony