Pocztówki ozdobione obrazkiem z kwiatami

Pocztówki z kwiatami popularne pod koniec XX wieku, słuzyły do przesyłania życzeń imieninowych i urodzinowych. Ale ku memu zdziwieniu wcale nie tak dużo pocztówek ozdobionych kwiatami na początku wieku. Były, co tu prezentuje, ale nie mam ich dużo. Myślę, że kochano kwiaty prawdziwe.

inicjał z kwiatami

Inicjał I

kwiaty secesja

1903 r.

jeziorko staw

1903 r.

bukiet kwiatów

Skrzypki - Swaty
Było we wsi dziewcze hoże,
Piekne niby polny kwiat;
Rosło jak ptaszęta Boże
Śmiał się do niej cały świat.
Więc chłopacy sie zbiegali,
I z pobliza i z oddali,
Z podararkami; koralami,
Ofiarami i darami,
Jak przed swięto, tak klekali,
Dziewcze nie bądź że ze stali!
Wybierz sobie kogo z nas!
Lecz dziewczyna odrzucała,
Wszystkich chłopców serca dar,
Och, bo jeszcze nie zaznała -
Co to jest żar.
Raz do wioski w czasy owe
Przyszedł chłopcy z obcych stron,
Za skarb skrzypki miał lipowe
W duszy cudnych piosnek ton.
A gdy ujrzał cud-dzieweczkę,
Igrał, jakby niebo grało:
Dziewcze stało i słuchało.
Pieśnią chłopca poruszone
Błogo jej upłynął czas
Silniej serce jej zabiło:
Pokochała pierwszy raz.
I już odtąd był jej miły
Ten co przyszedł z obcych stron.
Skrzypki mu swatami były,
Serce zdobył piosnki ton.
1905 r.

kwiatek i gałązka

1905 r.

bratki

Viola tricolor
Societe photographique, paris
1903 r.

kwiatki

1901 r.

Pocztówki noworoczne, jak składano sobie zyczenia na Nowy Rok

Stare widokówki z gór

Napisz do mnie mail