Pocztówki ozdobione obrazkiem z kwiatami

Pocztówki z kwiatami popularne pod koniec XX wieku, słuzyły do przesyłania życzeń imieninowych i urodzinowych. Ale ku memu zdziwieniu wcale nie tak dużo pocztówek ozdobionych kwiatami na początku wieku. Były, co tu prezentuje, ale nie mam ich dużo. Myślę, że kochano kwiaty prawdziwe.

jeziorko staw

1903 r.

bukiet kwiatów

Skrzypki - Swaty
Było we wsi dziewcze hoże,
Piekne niby polny kwiat;
Rosło jak ptaszęta Boże
Śmiał się do niej cały świat.
Więc chłopacy sie zbiegali,
I z pobliza i z oddali,
Z podararkami; koralami,
Ofiarami i darami,
Jak przed swięto, tak klekali,
Dziewcze nie bądź że ze stali!
Wybierz sobie kogo z nas!
Lecz dziewczyna odrzucała,
Wszystkich chłopców serca dar,
Och, bo jeszcze nie zaznała -
Co to jest żar.
Raz do wioski w czasy owe
Przyszedł chłopcy z obcych stron,
Za skarb skrzypki miał lipowe
W duszy cudnych piosnek ton.
A gdy ujrzał cud-dzieweczkę,
Igrał, jakby niebo grało:
Dziewcze stało i słuchało.
Pieśnią chłopca poruszone
Błogo jej upłynął czas
Silniej serce jej zabiło:
Pokochała pierwszy raz.
I już odtąd był jej miły
Ten co przyszedł z obcych stron.
Skrzypki mu swatami były,
Serce zdobył piosnki ton.
1905 r.

kwiatek i gałązka

1905 r.

bratki

Viola tricolor
Societe photographique, paris
1903 r.

kwiatki

1901 r.

Pocztówki noworoczne, jak składano sobie zyczenia na Nowy Rok

Stare widokówki z gór

Napisz do mnie mail