Historia karty pocztowej

pocztówki i karty pocztowe ich historia

Oficjalnie do 20 grudnia 1872 nastąpiły narodziny karty pocztowej we Francji. nie są już zapowiedzią tego obiektu użyteczności. Wcześniej nieoficjalne pocztówki lub dopuszczone do obiegu pojawią się między 1856 i 1873. Były one przeznaczone zarówno do lokalnej korespondencji, w tym samym mieście) lub tym samym okręgu pocztowym.
Na przykład, pocztówki przeznaczone do przesyłania listów w odkrytej formie są rozprowadzane przez Czerwony Krzyż dla rannych z wojny w 1870, głównie w Strasburgu. Ilustrowana obrazkami, dla żołnierzy zebrane w obozie w CONLIE 1870-1871 są wprowadzane do obiegu przez księgarza Leon Besnardeau. Niektóre karty są dopuszczone do eksploatacji na obszarach okupowanych przez Niemców. Powstanie pocztówki wiąże się z chęci ułatwienia życia, łatwiej w warunkach polowych napisać list na kartoniku, niż pisać na papierze a potem go składać i sklejać. Kartonik z treścią na wierzchu ułatwiał też życie wszelkim cenzorom.
Oficjalne już pocztówki, na podstawie regulaminu pocztowego i przeznaczone do użytku prywatnego pojawiły się od lutego 1873.
W roku 1878, państwo publikuje karty pocztowe, na których znaczki pocztowe na podstawie używanych przez korespondencji drukowane są bezpośrednio na karcie. To rozwiązanie ze względu na konieczną kontrolę podatków i akcyz blokuje jednak prywatnych wydawców.
W tym czasie, mamy z jednej strony karty miejsce przeznaczone wyłącznie na adres, druga pozostawała czysta z przeznaczeniem na treść. Od 1883, że w Ministerstwie Poczty i Telegrafu przez dekret umożliwia drukowanie na drugiej stronie elementów wszelkiego rodzaju. Druga jednak strona była przeznaczona wyłącznie na dane adresowe. Karta pocztowa mogła więc przekształcać się w widokówkę. Brakowało jednak miejsca na tekst. By temu zaradzić pierwsze ilustracje były umieszczane tylko w części strony, reszta pozostawała niezadrukowana.
Ekspozycja Światowa w Paryżu to punkt zwrotny w historii pocztówek. Wystawa przyczyniła się ekspansji korzystania z karty ilustrowanej, tu zaczerpnięto motywy z z imprezy. Najbardziej znanym motywem jest litografia Wieża Eiffla (wyprodukowanych 300 000 takich kart).
Przełom w historii karty pocztowej: jest rok 1891, w Marsylii Dominika Via sprzedaje karty z nadrukowanym zdjęciem. Modo rozpowszechnia się szybko i w kilka lat każde miasto będzie miało widokówki na których można będzie podziwiać najważniejsze budynki zwłaszcza o historycznym znaczeniu.


Na początku XX wieku

Wynalazek światłodruku przyspiesza i wzmacnia zjawisko "widokówki". . Bardziej elastyczną i mniej kosztowna metoda druku niż te stosowane wcześniej, pozwala na uprzemysłowienia produkcji. Światłodruk jest specjalnie dostosowany do drukowania fotografii, dzięki doskonałemu oddawaniu obrazów i zachowaniu charakteru fotografii.
Począwszy od 1900 roku produkcji pocztówek w Europie stała się prawdziwą branżą przemysłową. We Francji nawet zorganizowano się w Izbę Wydawców pocztówek.
Zarządzenie z dnia 1 stycznia 1904 Francuskie Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Poczty i Telegrafu spowodowało punkt zwrotny w wyglądzie i użytkowaniu pocztówek. Przed tą datą, było zabronione do korespondencji strona przeznaczona na adres.. Dekret ustanawia podział strony na dwie części: jedna na adres, drugą na treść wiadomości. . Znaczki przedtem umieszczone na ilustracji, jest teraz na powrót wróciły na stronę z adresem. Obrazy może zajmować całą powierzchnię z przodu karty. To znany do dziś układ.
Powszechna i najbardziej zróżnicowaną w historii karty pocztowe są publikowane między 1904 i 1914. Ich ilustracje (drukowane głównie przez światłodruk i również litografię) . tym czasie przekazuje różnorakie treści, ilustrują bieżące wydarzenia, krajobrazy, festiwale, znane postacie, bywają religijne i patriotyczne, czasem są dowcipami. Pojawiają się pocztówki erotyczne. W tym czasie staje się cenionym środkiem komunikacji i obiektem masowej konsumpcji.

Wielka wojna

I wojna światowa zmienia charakter pocztówki. Wiele traci na jakości, papier jest zastępowany gorszym papierem drzewnym, a druk traci na możności oddawania niuansów.
Po wojnie trudno było wrócić pocztówce do swojej pozycji. Pojawił się druk rastrowy ułatwiający produkcję poprzez większą trwałość form, ale źle to wpłynęło na artystyczny wygląd pocztówki. Zagrożenie przyszło też ze strony innej. Upowszechniał się telefon i on powoli przejmował rolę przekazywania krótkich wiadomości, co przedtem czyniono poprzez pocztówki. Produkcja pocztówek odnotowała wyraźny spadek i nigdy nie wróciła do szczytu z początku wieku XX.
Obecny format (10,5 cm na 15 cm) rozpowszechnił się od końca lat 60-tych. Pocztówki zyskują teraz na kolorze, już nie podkolorowywane obrazki, a piękne fotografie kolorowe kupowane przez ludzi którzy odkryli dobrodziejstwo spędzania wolnego czasu poprzez turystykę.

Dziś karty pocztowe są kolekcjonowane, cenione dla swego wyglądu i wartości historycznej.

Napisz do mnie mail