Wieć na starych pocztówkach

Obraz juliana Fałata


Wydane przez Salon Malarzy 1908 roku w Krakowie Julian Fałat

Powrót do strony z pocztówkami o wsi.

Zobacz też zbiory pocztówek z...

  • Kościoły
  • Warszawa na pocztówkach
  • 100 lat temu w czasach z których pochodzą te stare pocztówkii,na wsi się żyło, a do miasta czasem wpadało na zakupy czy z interesem. A miedzy miastem a wsią przesyłanio sobie pocztówki, takie własnie jak w tej kolekcji.